Cloud DevOps Hizmetleri

Qimia Profesyonel Cloud DevOps Hizmetleri; her büyüklükteki müşterinin standart DevOps uygulamaları aracılığıyla açık bulutlardaki (Azure, AWS, GCP ve IBM Cloud) iş yüklerinin ve uygulamalarının tasarlanmasına, oluşturulmasına, taşınmasına ve yönetilmesine yardımcı olur. Endüstrileşmiş çevik kurumsal yazılım çözümü geliştirimi ve operasyon yaşam döngüsü yönetimi, DevOps araçları ve uygulamaları kullanılarak Cloud altyapısı üzerinde sağlanır. Olabildiğince çevik kalmak için, IoC gibi en güncel otomasyon araçlarını ve tekniklerini kullanıyor ve entegre ediyoruz. Qimia Standart Cloud Hizmetleri çatısı altında, kullanıcı yönetimi ve erişim kontrolü, izleme, depolama, ilişkisel veri tabanları, NoSQL veri tabanları ve bulut ağı dağıtımı gibi hazır Cloud çözümleri sunar.

Servisler

indicator icon
Cloud Otomasyonu

Cloud Otomasyonu

Cloud tabanlı IT ortamları tedarik edilir, düzenlenir ve yönetilir. CI/CD (kesintisiz entegrasyon ve teslimat) uygulaması ile yazılım oluşturma, kurma ve dağıtma süreci otomatik bir hale getirilir. Jenkins, Git, Ansible ve Terraform kullanarak hızlı CI/CD kurulumu gerçekleştirilir.

indicator icon
Cloud Güvenliği

Cloud Güvenliği

Endüstri standartlarına dayalı Cloud güvenlik uygulamasıdır. İşletim desteği abonelik modeli ile kesintisiz destek sağlanır. Bilinen zayıflıklara karşı tedbir ve korumanın sağlanmasının yanı sıra yeni tehdit tanımlamaları ile güvenlik sorunlarını gerçek zamanlı olarak izleyin ve ele alın.

indicator icon
Cloud Geçişi ve Maliyet Yönetimi

Cloud Geçişi ve Maliyet Yönetimi

Dinamik, standart kullanım tabanlı mimari ile Cloud ortamına geçiş yapın. Cloud mimarisine dair kullanım durumu ve gereklilik analizi müşterilerin iş ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanır. Yatırım getirisini maksimize etmek için maliyet tahmini gerçekleştirilir.

indicator icon
Cloud DevOps

Cloud DevOps

Açık Cloud hizmetleri, son teknoloji DevOps araçları ve uygulamaları ile iş uyumluluğunuzu sağlar. IaC şablonları ve kullanıma hazır dağıtımlar ile çözümler sağlayan Qimia DevOps hizmeti Cloud geçişinizi gerçekleştirir ve işletme değerinizi optimize eder. Ansible, Terraform, Docker, Kubernetes, Jenkins, Git, ELK, Nagios ve Ganglia yoluyla standart otomasyonlu Cloud DevOps çözümleri sağlanır.